Het Genootschap ontving van: mw van Til, Leeuwetand 25,: 6 paar kinderklompjes dhr Veendorp, Aak: archiefstukken van de Stichting Volksonderwijs 1946 - 1983; gebundeld in Archiefdoos Moor van dhr Teeling; dhr P Verstraten, Hazelaarlaan Gids voor de Wieringermeer "Het nieuwe land der zee ont rukt" door fa Corn J Bosker; Herrijzend Wieringermeerland nr 4 van 25 mei 1945; nr 21 van 21 sep 1945; dhr Jaap Bosman: Driemaandelijkse Berichten Zuiderzeewerken 2e 4e kwartaal 1955 le en 3e kwartaal 1956 en le kwartaal 1957; mw G Gerritsen - Broer: ingelijste foto houtsnijwerk Wieringermeer door C Wijker, destijds adj direkteur van gemeentewerken Wieringermeer ingelijste foto J A Gerritsen heien eerste paal in de Wadden met artikel Wieringermeerbode ingelijste kleuren foto De Maaier met tekst interview J A Gerritsen door mw Moossdorff mw R Haijette, Wieringerwerf een puntgaaf Delfts Blauw bord van (vroege) Emmahoeve met ouderwetse ANWB richtingaanwijzer; mw J E Zwart - Roossien, Dr Lovinkstraat 29: 1 excursie toelichting zomer 1934 met kaart; mw C de Groot, Dr Colijnstraat blad Kerkklanken Middenmeer mnd dec 1999 jan en feb 2000; mw D J M Geers boek Lely, bedwinger der Zuiderzee door mw K Jansma kaart RK Kerk Wieringerwerf; mw G Gerritsen - Broer: volledige jaargang 1999 van de Wieringermeerbode+ zwart/wit ansichtkaart Patrijsstraat (boekhandel Heijloo) zwart/wit foto mw Westhoff(van rentmeester) interviewt J A Gerritsen tgv 50 jaar (1980) Wieringermeer bij Ned Bond van Platte lands Vrouwen in Oude Beurs over inundatelvergunning toegang Wieringermeer dd 13 dec 1945 afgegeven door burge meester Loggers aan G Broer tegel 50jr Wieringermeer een 500

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 15