De voorzitter zegt, dat het bestuur binnenkort zal beslui ten op welke dag of dagen en gedurende welke uren het nieuwe gebouw voor een ieder open is. Hiervoor zijn diverse assistenten nodig. U kunt zich hiervoor opgeven bij de secretaris Sluiting. De voorzitter dankt allen voor de goede afwerking van de agenda en sluit de vergadering. verhuisd; dhr dr S Faber, van Hoogeveen naar: Bollemanssteeg 15, 8911 DW Leeuwarden dhr en mw Hoogendoorn, van Ulkeweg 45 naar Oom Keesweg 2, 1771 ME Wieringerwerf; mw R Roskam - Pijper, van Zuiderpark 2 3 naar Lelypark 51, 1771 CS Wieringerwerf; mw A Kluft - Vergaaij, van Zuiderpark 8 naar Lelypark 47, 1771 CB Wieringerwerf; dhr ir R Keesom, van Alkmaar naar Edward Jennerstraat 390, 2035 EX Haarlem; dhr J C van Vilsteren van Hoornseweg 4 naar Stevinstraat 3, 1775 BP Middenmeer; overleden: dhr R D Hartmans, 4 januari 2000; dhr L J Cevaal, 10 februari 2000. de secretaris 498

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 13