Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 22 maart 2000, te 20.00 uur, in de bridgezaal van De Beurs, Brugstraat 1 te Middenmeer. Opening De voorzitter begroet allen en heet allen van harte welkom in de eerste vergadering van het Genootschap in deze nieuwe eeuw en spreekt de wens uit, dat zowel voor allen persoon lijk als voor het Genootschap dit nieuwe jaar geluk en voorspoed zal brengen. Een speciaal welkom voor de heer Kraan, die deze avond enkele films zal vertonen. Het laatste jaar van de twintigste eeuw was een zeer bijzonder jaar. Eind juni kregen we bericht, dat de Rabo bank ons helaas niet langer kon huisvesten en dat de archiefkamer eind september weer leeg moest zijn. Goede raad was duur. Het bestuur en de huisvestingscommissie vroegen overal en bekeken alles, de Hervormde Kerk in Slootdorp was niet beschikbaar en ook de gemeente had geen ruimteGelukkig kwam het pand Brugstraat 11, voorheen van Silvis-Vos, te koop. Na overleg met de nieuwe eigenaar, bakker Veenstra, konden we het eens worden over de koopsom, werd een voorlopig koopcontract getekend en mochten het archief alvast in het lege kantoor zetten. Op de algemene vergadering van 7 september kreeg het bestuur machtiging tot het verwerven van een onderkomen en alles wat daar bij hoort. Meteen werd begonnen met het bellen en bezoeken van veel bewoners aan de buiten wegen en een aantal in de dorpen. We kregen veel toezeggingen voor giften en nog meer voor renteloze leningen zodat het gebouw kon worden ge kocht. Gelukkig was er een minder grote hypotheek nodig. Men kan wel zeggen "jullie zijn bedelaars". In het nieuwe pand is een invaliden toilet gemaakt en de muren gesausd, nieuwe vloerbedekkingdie we mede met de millenniumbug, zeer voordelig konden krijgen, gelegd; alles schoon gemaakt en is begonnen met de inrichting. Met de hulp van een aantal vrijwilligers is er enorm veel werk verzet. Van het VSB Fonds Noord Holland Noord kreeg het Genootschap de toezegging van een bedrag van f 15.000,00 voor de inrichting van ons gebouw. Nu we dan een eigen onderkomen hebben moet er nog veel werk worden verzet, in de bank was het voor ons "stapelwerk" maar nu moet alles worden geregeld. Daarvoor zullen commis sies worden geaktiveerd zoals een archief commissie; redactiecommissie; onderhoudscommissiecommissie voor regio-onderwijs voor de jeugd en wat nog meer te doen staat Naast het verkrijgen van de gelden is tevens een ledenwerf aktie gehouden. Op 1 januari vorig jaar waren er 3 26 leden op 31 december 1999 hadden we 582 leden. De voorzitter vraagt allen op te staan. Helaas moesten we het afgelopen jaar afscheid nemen van dhr H Kroon; mw G A Bruins-Klein Lankhorst; dhr M van den Bout; mw T Hazelbag-Heijnen en haar man dhr L Hazelbag en dhr P Dam. 496

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 11