495 blad 4. 2 december waren de voorzitter en de secretaris aanwezig bij de regionale bespreking/kontakten met Oudheidkundige Verenigingen te Waarland onder leiding van mw dr K Bos- saersconsulente Geschiedbeoefening Noord-Holland. Naast diverse werkzaamheden zijn voor het verkrijgen van een subsidie o.a. aangeschreven VSB Fonds Noord-Holland Noord; de gemeente WieringermeerJuliana Welzijnsfonds en het Prins Bernhard Cultuur Fonds Noord-Holland. De secretaris en de penningmeester werden zwaar belast met de correspondentie omtrent alle toezeggingen voor giften en renteloze leningen en de overschrijving daarvan. Tevens werd aan alle nieuwe leden een welkomstbrief ge stuurd en moest één en ander in de administratie worden verwerkt Vrijwilligers Voor het gereed maken van Brugstraat 11 zijn veel vrijwil ligers reeds werkzaam geweest en zullen in 2000 nog zeer veel vrijwilligers nodig zijn. Bij de grote tentoonstelling hebben diverse vrijwilligers geholpen bij het inrichten, zijn aanwezig geweest gedu rende de openings tijden van de expositie en hebben gehol pen alles weer op te ruimen en naar de Rabobank te brengen. Evenals voorgaande jaren hebben vrijwilligers de convoca ties voor de vergaderingen, brieven van de penningmeester en alle Kronieken in de polder rond gebracht. Nu het aantal leden flink is uitgebreid zijn voor dit werk meer vrijwilligers gekomen. Het bestuur wil al deze assistenten gaarne van harte bedanken Besluit Het Genootschap heeft het afgelopen jaar bijzonder vaak de aandacht op zich doen vestigen. Het bestuur hoopt ook in het jaar 2000 veel belangstelling te trekken bij de opening van het nieuwe Genootschapshuis; bij het openstellen op vaste tijden; voor de tentoonstellingen en alle mogelijkhe den die zich voor doen. Bij al die werkzaamheden en gelegenheden hoopt het bestuur weer op veel vrijwilligers te mogen rekenen. de secretaris

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2000 | | pagina 10