Uit de kaart van de polder kunt u opmaken, dat alleen langs de randen van de polder de terugkeer had plaats gevonden. Om het geheel iets overzichtelijker te maken zijn de namen alfabetisch weergegeven: Alkmaarscheweg D 75 W. de Koning landbouwer; Amstelmeerweg A 64 Th. Mulder veehouder Groetweg C 1 J.J. Blaauboer landbouwer; C 1 E. Veenstra onbekend C 2 H. Schuringa landbouwer C 3 TjSpriensma landbouwer C 7 G. Keegstra landarbeider C 9 W.J. van Liere landbouwer Klieverweg E 75 JStraat landbouwer; E 77 P.R. Smid landbouwer E 84 GDoppenberg landbouwer; E 85 G.J. Hiddink landbouwer F 19 JKikstra landbouwer; Koggenrandweg D 77 S. Andringa landbouwer D 77 W. Belgraver betonwerker Kerkstraat 41; D 78 TjDoornbos landbouwer; Molenweg A 51 P. van der Zaag landbouwer; A 53 H. van Assen landbouwer A 54 P. Reitsma landbouwer; A 59 JAtterna landbouwer; Schelpenbolweg E 32 A. van Dellen landbouwer; E 34 H. Blaauw veehouder E 38 L. Vreugdehil landbouwer; E 39 L.A. Kooien in de boerderij van R. Oosterveld; E 45 Sde Boer landbouwer E 49 J. Punter landbouwer E 50 TBos landbouwer; E 52 G. de Visser landbouwer aan de Zeugweg J69; E 54 G.M. v.d. Boogh landbouwer Slootweg E 9 G. Lettinga landbouwer; Ulkeweg A 31 B. Miedema landbouwer; B 44 E. Veenstra landbouwer; Waardweg A 8 J. Dam landbouwer A 9 W.H.M. Hakvoort landbouwer A 10 A.G.L. Stegeman landbouwer; B 5 D.J. Lindenbergh onbekend B 13 N. Blok in de boerderij van S. Breebaart; B 13 S. de Jong knecht bij kolenboer J. Vos; A 11 JPopkema landbouwer A 11 J. Venhuizen landbouwer aan de N.Sluizerweg B25; A 13 A. Klok landbouwer; A 20 L. Feikes handelaar Meeuwstraat 44; Wieringerrandweg A. Kaan ambtenaar Rentambt Raadhuisstraat 16; E 64 H en W van de Belt in de boerderij van Montsma; E 73 J. Bakker landbouwer; Oude Zeug A. de Graaf kantonnier KBakker kantonnier; G. Meijerhof landarbeider in woonwagen; nabij Leemans S. Omis arbeider bij het gemaal; A. Steiginga waker; nabij Lely A. Ovinge rentmeester Raadhuisstraat 9; J. Dekker kantonnier J.D. Bakker machinist-electricien J.P. Griebling onbekend; K. Visser sluiswachter

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 1995 | | pagina 8