Trouwens zijn er enkelen geweest, die geen dag hun boerderij alleen hebben gelaten. Van de heer G. Lettinga vernamen wij, dat ondanks dat er veel water in en rond het bedrijf aanwezig was, het manvolk om de beurt thuis was om grijpgrage handen desnoods met geweld buiten de deur te houden. De familie Punter van de Schelpenbolweg, waar het water een halve meter in de woning stond, is ook nooit weggeweest. Deze familie kwam door de kranten in het nieuws. De media meldde op 25 mei 1945 dat de familie Punter nog steeds in de Polder verblijft "men woont", aldus de reporter, "op de bovenverdieping en als men beneden moet wezen, dan springt men van stroo-pak naar stroo-pak. Alle nodige leefbenodigdheden heeft men bij de hand, men heeft zelfs kans gezien om een koe op zolder te krijgen. Als het water gezakt is de heer Punter vermoedelijk één der eerste boeren die weer aan de slag kan gaan. Dit betekende niet, dat iedereen de polder weer in kon. Al kort na de capitulatie van de Duitsers had de rentmeester, IrAOvinge, in een vergadering van de Beursvereniging in de gemeente Winkel erop gewezen, dat in het belang van de Wieringermeer bij het droogvallen van de polder nodig is om deze af te sluiten voor ongewenste bezoekers. Op 13 juli 1945 pubüceerde de Herrijzend Wieringermeerland "de krant van Van Vegten" de volgende oekaze van de burgemeester van de Wieringermeer: "BEKENDMAKING" De waarnemend burgemeester van Wieringermeer maakt bekend, dat het aan een ieder, op grond van de verordening betreffende beperking van het verkeer in de gemeente Wieringermeer verboden is: a. het grondgebied dier gemeente, met uitzondering van het gedeelte, gelegen ten Westen van het Waard- en Groetkanaal de z.g. 'Zwarte Polder'), te betreden - of zich aldaar te vestigen of te bevinden - zonder schriftelijk vergunning van den waarnemende burgemeester; b. in dit gebied van de gemeente vaartuigen te hebben of te brengen zonder schriftelijke ontheffing van den waarnemende burgemeester. Vergunningen kunnen worden aangevraagd ten raadhuize te Kolhorn en aan het Domeinenkantoor te Medemblik. Kolhorn, 11 Juli 1945 De wnd. burgemeester van Wieringermeer, G.G. Loggers De secretaris der gemeente, A.N. Nap Van nog een pachter is bekend, dat hij met zijn vrouw geen dag uit hun huis is geweest nl. de famile WJde Koning aan het einde van de AlkmaarschewegOok de bewoners van de huizen van het personeel van de Lely en de Leemans, de beambten van de Oude Zeug, de Westfriese Sluis en de Waardbrug hadden van het water bij hun huizen niet veel last. De heer H. Doornkamp jr., thans wonende aan de Breestraat, vertelde dat hij als elf-jarige vanuit hun huis aan de Waardbrug in die eerste dagen van de onderwaterzetting lange rijen vluchtenden over de brug zag trekken. Hun huis heeft alleen bij noorderstorm wat last gehad van afkavelingsgevaar maar dat was spoedig verleden tijd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 1995 | | pagina 4