De achterblijvers in het Werkdorp verhuisden naar het gemeenschapshuis, waar ze op zolder sliepen. Ze waren belast met de afhandeling van de lopende zaken en de voorbereiding van de opheffing van het Werkdorp. De leerlingen in Amsterdam kregen hun spullen nagestuurd. Later kreeg men toestemming om ook de inventaris, uitgezonderd zaken voor land- en tuinbouw, naar Amsterdam over te brengen. In juli belegde de inspecteur van de Landbouw, ir. Feenstra, een vergadering in het Werkdorp met drie bestuursleden van de SJA en de rentmeester van de Wieringermeer. Hij maakte bekend dat het Werkdorp per 1 augustus 1941 zou worden opgeheven. De werkleiders werd gevraagd om aan te blijven en het bedrijf voort te zetten. Zij weigerden uit vrees dat het Werkdorp een NSB- instelling zou gaan worden. Veel van de leerlingen kwamen na de opheffing bij andere hascharah-centra terecht en bij boeren in de omgeving. Toen in het vooijaar van 1942 werd bepaald dat alle Joden uit de kop van Noor Holland weg moesten, vertrokken de laatste leerlingen uit de Wieringermeer. Lot van de leerlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Omgekomen 175 Naar Palestina gevlucht 48 In of buiten Nederland de oorlog overleefd 81 Onbekend 11 totaal 315 Na de lezing werd een dertigtal dia's door Lilian Peters getoond over het huidige leven van de Joden die naar Palestina zijn gevlucht. En in de rondvraag werd o.a. door de A.C. Kemmeren een dankwoord en hulde gebracht aan Lilian Peters voor haar verhaal daar Kemmeren als kind dit nabij heeft meegemaakt. Inhoudsopgave: 50 jaar geleden was de Wieringermeer weer droog 131 Hoe vonden wij ons huis terug? 135 Uit de kaart van de polder kunt u opmaken 136 Wij ontvingen 137 Wij verwelkomen 137 Het Joodse Werkdorp Nieuwesluis 139 De Kristallnacht 140 Beperkingen ten aanzien van vluchtelingen 141 Joodse comités voor de opvang van vluchtelingen 141 De aanzet tot het Werkdorp Nieuwesluis 141 De Stichting Joodse Arbeid 143 Juridische opzet van het Werkdorp 143 Inrichting van het Werkdorp 143 Leerlingen van het Werkdorp 144 De beroepsopleiding 144 Directie en personeel 146 De sfeer in het Werkdoip 147 Emigratie 147 De opheffing van het Werkdorp 148 Algemeen Nederlandsch Landbouwblad 13-03-30 151 Werktuigen en methoden van ontwatering 152 ■r.slc paal. Op tic oio o.a. Litbinskv. Van den Bergh en MacDonalcl. -149-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 1995 | | pagina 21