Samenstelling van het bestuur van het Genootschap van de Geschiedenis van Wieringermeer: voorzitter dhr. J. de Graaf Brinkweg 6 1771 CN WIERINGERWERF telefoonnr: 0227-602319 secretaris mevr. A.C.M. Teeling - Geers Beukenlaan 46 1775 EC MIDDENMEER telefoonnr: 0227-502791 enningmeester en redactielid: hr. C. Keppel Pandhor 33 1613 EK GROOTEBROEK telefoonnr: 0228-517743 vice voorzitter: dhr. N. Albers Slenk 2 1771 JH WIERINGERWERF telefoonnr: 0227-602650 leden: dhr. N.J. Brugman en redactielid Karei Doormanstraat 24 1771 AX WIERINGERWERF telefoonnr: 0227-602962 dhr. J.J. Kemmeren Leeghwaterstraat 9 1775 BN MIDDENMEER telefoonnr: 0227-502289 mevr. W. Maris - Eriks archivaris Ulkeweg 29 1774 NV SLOOTDORP telefoonnr: 0227-577239 Lidmaatschap van het Genootschap bedraagt F. 25,00 per kalenderjaar Huisgenoten F. 5,00 per kalenderjaar Als u gaat verhuizen graag een melding aan het secretariaat. Bankrekening van de vereniging RABO Wieringermeer 13.40.95.286 gironummer van de bank 254466 Bij de Kamer van Koophandel Alkmaar is de vereniging ingeschreven onder nummer 40637248 de vorm van de Wieringermeer op het voorblad komt van het boek "Tien jaar Wieringermeer 1930/1940"een uitgave van de toenmalige Directie van de Wieringermeer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 1995 | | pagina 2