In de meubelmakerij en smederij werden voorwer pen voor eigen gebruik gemaakt en gerepareerd. De huishoudelijke scholing omvatte een periode in de naaikamer; de keuken; de schoonmaakploeg en eventueel de tuinbouw en het melkvee. Directie en personeel. Het CBJB stelde in 1934 de Duits-Joodse kinderarts en pedagoog Hans Lubinsky aan als directeur van het Werkdorp. Hij was voorgedragen door de Duitse leden van de SJA: de heren Flatow en Mendelsohn. In 1935 werd via de Hechalutz de uit Palestina afkomstige Moshe Katnelson aange trokken als leraar Hebreeuws en assistent-directeur. In 1936 werd hij directeur. Na de Duitse inval werd hij als krijgsgevangene door de Duitsers geïnter neerd en stierf in gevangenschap. De Nederlandse advocaat Abel Herzberg werd de nieuwe directeur. Hij was een kennis van mevrouw Van Tijn en aan vaardde de functie in de eerste plaats om haar een dienst te bewijzen. Hij was daartoe in de gelegen heid omdat hij onder de Duitse bezetting als Jood zijn beroep niet meer kon uitoefenen. Zelf achtte hij zich niet geschikt voor het werken met jongeren. Het was dan ook vooral zijn vrouw Thea die de contacten met de leerlingen onderhield. Het echt paar woonde met hun twee dochters in de direc teurswoning tegenover het Werkdorp. Bij de ontruiming van het Werkdorp op 20 maart 1941 werden zij overgebracht naar Amsterdam. Jules Gerzon volgde hem op als directeur, totdat het Werkdorp in juli 1941 officieel werd opgeheven. Werkleider was de heer Slabbekoom die net als Kemmeren in de Wieringermeer woonden. De meubelmakerij was de eerste ambtelijke opleiding in het Werkdorp. Werkleider Frits Hirsch was op verzoek van Lubinsky met zijn vrouw uit Duitsland naar het Werkdorp gekomen. Als communist was hij na de Rijksdagbrand in 1933 opgepakt en vervolgd. Als voormalig sportinstructeur heeft hij in het Werkdorp verschillende sportactiviteiten opgezet. De directeur voerde de dagelijkse leiding van het Werkdorp. Hij onderhield de contacten met de administratie, de werkleiders, het personeel, de SJA, de overheid en leerlingen. Ook was hij verantwoordelijk voor de orde in het Werkdorp. De in de Wieringermeer woonachtige heer A.C. Kemmeren was werkleider van de landbouwafdeling en bedrijfsleider. Hij was in dienst bij de SJA maar legde verantwoording af aan de Directie Wierin germeer ten aanzien van de landbouw. Van de Cultuurmaatschappij betrok hij het zaaigoed en kunstmest en hij zette ook er het overschot van de landbouwproduktie af. De tuinbouwopleiding was het eerste tuinbouwbedrijf in de Wieringermeer. Naast groenten en fruit werden bloemen en heesters gekweekt. M. Kuiziielsou. Directeur I c)36-1 'MO. A..I. Slabbekoom.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 1995 | | pagina 18