tic lit mg O UMiea HO T DORP LIMMEN Dien melkerij, em korenteelt, en Visfclierij kan streelen Z-al t koonnrijk LIIVJIVIEI^f zekerlijk in zijnen lof doen deelen Dat dorpjen,(door de kianst dais dmidlijk afgemaald Is yoor zijn vrijheidsmin door Alva wree d Letaald. JAARGANG NO. 22 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2008 | | pagina 1