JAARGANG NR. 20 2006 de kascontroleurs: Manus van Wonderen en Janus Admiraal; Jozef Hageman en Willem Mooy; Siem Groentjes en Cor Denneman, en vele anderen. Bestuursmutaties en een asbak met inscriptie In 1958 bestond de vereniging 25 jaar en dat moest herdacht worden. Zes dragers waren reeds vanaf de eerste dag in dienst en dat was aanleiding om deze mensen te huldigen. En zo geschied- de. In de vergadering van maart sprak de voorzitter de mannen toe en prees hun om de voorbeeldige wijze waarop zij hun taken vervulden. Als herinnering aan dit 25 jarig jubileum overhandig- de hij een asbak met inscriptie aan: Kees Erkamp, Jan Metzelaar, Tinus Metzelaar, Joh. Hageman, Pé Castricum en Henk Levering. Ook de voorzitter zelf was vanaf het begin in het bestuur werkzaam geweest en hij deelde dan ook mede dat, gezien zijn reeds hoge leeftijd, hij het tijd gevonden had om zich niet meer her- kiesbaar te stellen. Ze moesten omzien naar een nieuwe voorzit- ter. Jan Nuyens Pzn. werd opgevolgd door Piet Breed. Het bestuurslid Jan de Winter was overleden en ook daarvoor moest een opvolger worden gevonden. Die opvolger werd Gerrit van der Ploeg. Een nieuwe penningmeester en de fiscus In 1961 vond de heer Mok, na 27 jaar trouwe dienst het wel genoeg Hij deelde op de bestuursvergadering mede dat hij een uitstekende opvolger had gevonden. De vergadering ging akkoord en zo werd Niek Bakker, van de Kerkweg, penning meester. Dat hij qua dienstjaren alle records naar de prullenbak zou verwijzen had hij toen waarschijnlijk niet in gedachten; maar het werd wel zo. 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2006 | | pagina 60