JAARGANG NR. 20 2006 een doodskist het kerkhof op. Mogelijk mannen uit het Maria Oord. Pastoor liep, zelf de kruisstaf dragend, als enige mee in de richting van het graf, onder het zingen van het "in Paradiso" Pastoor, en die vier oude mannen, waren de enigen. Geen koor, familie, buren, vrienden of kennissen. Het was oorlog en razzia Na de bevrijding De eerste vergadering die genotuleerd is na de oorlog was in 1946. Het was een algemene ledenvergadering en voorzitter Nuyens merkte op dat de opkomst van de leden toch wel te wensen over liet. Maar hij voegde er aan toe dat dit ook wel gezien kon worden als een teken dat het goed ging. Immers als de leden ontevreden waren zouden ze komen met hun klachten. Daar zit inderdaad wel wat in. Dan volgden er een paar mutaties in het bestuur. De heer Bruschke gaf aan dat hij veel ander werk had gekregen en daar- om zijn functie als secretaris ter beschikking stelde. Zijn werk werd overgenomen door het bestuurslid Gerrit Hageman. Op zijn plaats in het algemeen bestuur werd N. Bakkum gekozen. Ook werd het dragersloon aangepast en gesteld op fl 4,-. In 1948 is Nederland nog steeds een straatarm leeggeplunderd land. Het viel ook voor de fiscus niet mee om aan geld te komen waar het nauwelijks aanwezig was. Men noemde dat vroeger wel eens: veren plukken van een kikker. Zo kwam het dat de penningmeester op een kwade dag te maken kreeg met een aanslag loonbelasting. Hij had immers dragers in dienst en die verdienden loon, dus waren die loonbelasting verschuldigd en dat moest door de penningmeester worden ingehouden. Maar het bestuur vond het te gek om dat van de dragers in te 57

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2006 | | pagina 58