JAARGANG NR. 20 2006 tie waar wegens overlijden van de voorzitter, de heer Nico de Groot. Er heerste verslagenheid over het heengaan, en Nuyens herdacht de overledene in warme bewoordingen. De vergadering verloor in hem een kundige en zeer sympathieke voorzitter. Er moest een nieuwe voorzitter worden gekozen en dat werd de heer Nuyens. Voor hem in de plaats werd als nieuw bestuurslid de heer Gerrit Hageman gekozen. In de jaren dertig heerste er een rampzalige economische crisis. De inkomsten van de gezinnen waren vaak onvoldoende om in het noodzakelijke levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat zal er mogelijk de oorzaak van zijn geweest dat er wanbetaIers waren. Het leven zal wel vóór de dood zijn gegaan, als er een keuze gemaakt moest worden, vermoed ik. Maar wanbetalers moesten wel worden geroyeerd als er na herhaalde waarschuwingen niet werd betaald. Toch werd er over nagedacht, want er werd voorgesteld om de mensen die geroyeerd waren weer toe te laten als zij de verschuldigde contributie, ook die uit de geschorste periode, alsnog voldeden. Lang zullen ze leven Het waren weliswaar slechte tijden, maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar kommer en kwel was. Nee, er was ook toen gelukkig voldoende ruimte voor gezonde humor. Op de algemene ledenvergadering in 1939 werd gevraagd om ook eens aan het welzijn van de levende leden te denken. Ook daarvoor zou wel eens een Mis kunnen worden opgedragen meende de voorstellen. Er volgde een debat en Willem Mooy zei tenslotte: 'Maar dan moet het een gezongen mis worden en als slotlied moet gezongen worden: Lang zullen ze leven' 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2006 | | pagina 56