JAARGANG NR. 20 2006 mensen voor hun plannen warm kunnen maken. Op de oprichtingsvergadering waren al zo'n dertig mensen gekomen en dat was een mooi begin om meteen maar het voorlopig bestuur te vervangen door het definitieve bestuur. Voorzitter werd de heer Nico de Groot. De heer Bruschke werd de secretaris en de heer Mok werd penningmeester. In het Algemeen bestuur werden de heren J. Nuyens Pzn en K. Erkamp gekozen. Natuurlijk ontbrak de Geestelijk Adviseur, pastoor de Wolf, niet. Dat was in die dagen nog een must waar geen enkele katholieke vereniging omheen kon. De herder moest zorgen dat zijn schaapjes bij de les en achter het hek bleven. Het voorlopig bestuur had al aardig wat voorwerk gedaan en zo kon meteen al het huishoudelijk reglement en de statuten worden behandeld. En dat geschiedde zeer zorgvuldig. De behandeling van de statuten nam daardoor erg veel tijd in beslag. Punt voor punt werd voor en tegen besproken en eventueel aangevuld of veranderd waar nodig. Andere onderwerpen kwamen toch aan de orde, zoals het loon van de dragers, dat na discussie op fl 2,50 per drager werd gesteld. Wel stelde het bestuur dat de leden hiervoor verantwoordelijk werden gehouden. De kleding van de dragers was een volgend punt. Besloten werd om Jan Pijnappel, van het kledingmagazijn aan de Kerkweg, te verzoeken prijsopgaaf te doen. De contributie Om uit de startblokken te kunnen komen moest er nog iemand bereid gevonden worden om als geldschieter het startschot te geven. Maar dat bleek geen probleem. Er kwam een krediet en dus konden de dragers meteen aan de slag in een stemmig kostuum met dito hoed. 53

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2006 | | pagina 54