JAARGANG NR. 20 2006 U' zou zijn aangebroken en zij de machtsovername moesten uitvoeren. Dat werk gebeurde op de dors bij Klaas Van Diepen, (dus niet bij Adrichem zoals in het vorige boekje stond). Terwijl zij bezig waren kwamen twee jonge Duitse soldaten bij de boerderij en gaven aan dat zij kwamen om paarden te vorderen. Een van de soldaten trok de deur open naar de dors en kon heb- ben gezien dat de jongens daar aan het werk waren. Wim van Diepen wist de soldaten er van te overtuigen dat zij geen paar- den konden leveren. Om zo snel mogelijk van de Duitsers af te zijn zei hij dat Adrichem wel paarden had en dat ze daar maar heen moesten gaan. De jonge soldaten deden dat ook. Zij liepen de notweg op in de richting van de boerderij van Adrichem. Bleek van schrik beraadden de zich ontdekt voelende BS-ers wat ze moesten doen. En zij besloten tot het aller slechtste: "we schieten ze neer" Eén soldaat werd getroffen de ander ontkwam omdat de revolver van de schutter ketste. De rest van het drama is overbekend. Als je rustig over het geval nadenkt kom je tot de slotsom dat het niet nodig was te schieten. De jonge Duitsers kwamen om paarden, en wat wisten zij van het 'Bernhard bevel Maar wie had in Lirnmen de macht De hele maatregel van de regering in Londen was volslagen onzinnig, immers er was helemaal nooit sprake van een staats- greepdreiging. Daar kwam nog bij dat het voor Limmen volkomen overbodig was. Ons dorp was gezegend met een burgemeester die aan de goede kant stond. Burgemeester Nieuwenhuysen was al sinds 1912 eerste burger en als een van de weinige burgemeesters bleef hij in 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2006 | | pagina 35