JAARGANG NR. 20 2006 De Jonkvrouwe en ons klimaat In 1906 gaf burgemeester Jonkheer Nahuys te kennen dat hij uit Limmen weg wilde. Zijn vrouw was altijd ziek en misselijk en dat werd veroorzaakt door het slechte klimaat in onze streken. Aldus de zwakke vrouw. Namens de koningin benoemde de commissaris burgemeester Baron van Fridagh, als zijn opvolger in Limmen. Baron van Fridagh was een keurige man met hoge idealen, maar of hij veel vrienden zou maken in Limmen mag worden betwijfeld. Ons agrarisch dorpje kende zijn eigen gewoonten en die weken wel eens af van wat een burgemeester wenselijk vond. Met dominee Winkel zal hij ongetwijfeld op één lijn gezeten hebben evenals met diens opvolger, dominee Bosch. Maar dat de nieuwe burgemeester het overigens moeilijk kon krijgen, zou blijken. Maar daarover de volgende keer. PA. van der Steen. Foto Een uitvergroting van de foto van een intocht, die vermoedelijk van het echtpaar Nahuis was. Andere foto's hebben wij niet van deze burgervader. 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2006 | | pagina 15