Jaargang nr. 19 2005 ook dat de bestaande gevallen moesten worden aangepast. Na felle protesten van de raadsleden werd er toen aan de burgemeester machtiging verleend tot ontheffing voor bestaande gevallen, maar bij nieuwbouw moest de verordening strikt worden gevolgd. En er zouden nog heel wat nieuwe verordeningen volgen, want de overheid moest met de nieuwe tijd mee en daar wisten de ambtelijke regelneven al snel mee om te gaan, reken maar. Wel was de fiets er al, doch slechts weinigen hadden er een. Ook de eerste auto's reden al in Nederland. Nog veel groter was de verbazing toen men vernam dat de gebroeders Wright uit Amerika, op het strand van Kittyhawk in North Caroline, met een zelfgebouwd apparaat voorzien van een verbrandingsmotor, in de lucht waren geweest. De mens ging de vogel nadoen; Een nederig stulpje aan de Visweg dat niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Het heeft het toch nog uitgehouden tot de jaren '60. Rechts het huis van de familie Dekker dat al aangepast was. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 9