Jaargang nr. 19 2005 Dit jaarboekje is een uitgave van de stichting 'Oud-Limmen'. Donateurs krijgen het jaarboekje gratis. U kunt donateur van de stichting worden door storting van minimaal 7,50 Euro op bankrekening 33.64.26.429 t.n.v. 'Stichting "Oud Limmen"'. De stichting is te bezoeken op Schoollaan 1, tel. 072-5054491. Voorzitter: A.C.M. Hes Secretaris: M.G. Snel-Kossen (072-5051859) Penningrneester/Donateursadministratie: W. Vaandrager. Leden: R A. v/d Steen, A. Meijer-Kors, P. Valkering, K. Droog, J.C. Adrichem, R. Duindain, N. Snel. Stichting Bloembolle=useum: K. Kroone, B. Hes, L. Al, P. Valkering, F. Punt. Adviserende leden: J. Tuyn, Chr. van Keeken, D. de Jager. Werkgroep historisch onderzoek: Gerda Kuyper-Bruschke, P. A. v/d Steen, K. Droog. Werkgroep archeologie: R. Duindam. Werkgroep foto/film. P. Valkering, J.C. Adrichem, N. Snel,. C. Dekker. Archief: A. Meijer-Kors In de losse verkoop kost dit boekje 7,50 Euro. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Piet van der Steen, Pagelaan 1, tel. 072-5051209 of tot Gerda Kuyper--Bruschke, Burg. Bosmalaan 10, tel.072-5052267. Uit dit jaarboekje mag niets worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de stichting "Oud Limmen". 63

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 64