Jaargang nr. 19 2005 Het museum zal ook een ontmoetingsplek worden. orden. Wij denken in dit verband aan een inloopochtend/middag. Geïnteresseerden kunnen dan hun verhaal, foto's, documenten of wat dan ook kwijt. Gebleken is, dat gedurende de verbouwing van Schoolweg vele vrijwilligers behoefte hebben getoond om met elkaar te spreken over het verleden. Dit had tot gevolg dat belangrijke informatie over het verleden van Limmen op tafel kwam. De gedachte gaat uit om dit enigszins te structureren en vooral te documenteren. Bovengenoemde opzet is haalbaar nu het belendende perceel - de huidige brandweerkazerne - vrijkomt en de fusie met de Stichting Museum voor de Bloembollenteelt een feit is. Dan zal er voor het bloembollenmuseum in Limmen weer plaats zijn! De invulling van de museale hoek zou daarmee voltooid zijn! Momenteel voeren wij voorbereidende gesprekken met meerdere belanghebbenden omtrent het hergebruik van de oude brandweerkazerne. De Stichtingen Oud Limmen en het Museum voor de Bloem- bollenteelt zouden het pand zo graag toegewezen willen krijgen om bovenvermelde zaken te verwezenlijken. Vanuit architectonisch oogpunt is de voorgevel een uitdaging om in de oude staat (1908) terug te brengen. Gesprekken die hopelijk binnenkort tot een positief besluit zullen leiden. Ik wil nogmaals iedereen ontzettend bedanken voor alles. Zonder uw hulp zou "'t Oude Schoolhuys' er absoluut niet zo prachtig hebben bijgelegen. A.C.M. Hes, voorzitter 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 5