Jaargang nr. 19 2005 DE BEGRAFENIS VAN PEET GEERT Het was in de strenge winter van 1929. 'Peet Geert" zoals de oude vrouw werd genoemd, was overleden en moest begraven worden. Haar meisjesnaam was Geertje Schol, zij was 90 jaar oud en zoals men toen zei als een oud mens was gestorven: 'de baker heeft er geen schuld aan'. en dat was ook zo. De begrafenis is het sluitstuk van het aardse bestaan en het is goed om op dat zo belangrijke moment even om te kijken en je af te vragen: hoe was het aardse leven van die mens Bij Geertje ging het, heel kort gezegd, als volgt: Zij werd geboren in het jaar 1839. Zij kreeg verkering met Pieter Dekker Kzn en in 1867, toen zij 28 jaar oud was trouwde het jonge stel en zij zagen de toekomst met vertrouwen tegemoet. Pieter runde een tuinders bedrijfje aan de Visweg, in het meest Westelijke deel, tegenover waar nu het bedrijf van de familie Nuyens is gevestigd. Op die plek staat thans een bungalow. In het jaar 1868 werd hun eerste kind geboren. Het was een zoon en zij noemden hem Kees, naar grootvader Kees Dekker. Dat was vaste gewoonte: het eerste kind werd vernoemd naar een van de ouders van de man. Het tweede kind naar een van de ouders van de vrouw. Zo kreeg opa Schol pas in 1879 zijn opvolger; toen werd Jacob geboren. Om meer dan een reden werd Jaapie de lieveling van zijn moeder. Het was een blij manneke en zijn elf jaar enigst kind gebleven broertje Keesie was een dweperige kwast. Geen leuk jochie. Maar helaas sloeg op een kwade dag het noodlot toe; Jaapie werd ziek. Zijn moeder was in alle staten en bad dat zij haar Jaapie toch mocht behouden. Doch het hemelse gerecht oor- deelde anders. Als kinderen in die dagen longontsteking hadden 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 56