Jaargang nr. 19 2005 Het samengaan met het (statische) bollenmuseum kan de combinatie met een dynamisch museum tot voordeel strekken van het bollenmuseum. Het bezoeken van een statisch museum mag immers niet op al te veel belangstelling rekenen. De oppervlakte van de brandweerkazerne, incluis kantine, laat een sterk afgeslankt bollenmuseum toe. Gekozen wordt voor een minimaal bollenmuseum met als doel een maximaal beeld te geven over de betekenis van de bloembollencultuur voor Limmen. Kwaliteit dus! Dat is mede de wens van de Hortus om tot samenwerking te besluiten. Zo zal een gedeelte van het museum worden gebruikt om presentaties te geven aan donateurs en scholen. In samenspraak met scholen kunnen thema's en lesbrieven worden opgesteld welke kunnen leiden tot tentoonstellingen met een educatief karakter. Voor de opstelling van archeologische vondsten en de vroegste geschiedenis van ons dorp zal eveneens een gedeelte worden ingericht. Inmiddels is de werkgroep Oer-IJ in het leven geroepen. Het ligt in de bedoeling, dat in Limmen de vondsten worden gewassen, gedetermineerd en mogelijk gerestaureerd. Op dit terrein zal ook het dynamische element niet ontbreken. Er wordt gedacht om in overleg met het centraal archeologisch depot in Zaandam (waar o.a de vondsten van Krocht worden opgeslagen) tot een uitwisselingsprogramma te komen, gebaseerd op de eerder genoemde thema's. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 4