Jaargang nr. 19 2005 Ook in later jaren was de verlichting nog mondjesmaat, zoals hier in de Kerkweg te zien is. was geweest. De kastelein hoorde het verhaal van de verdwaal- de jongen aan en liet hem bij het nog lekker smeulende haard- vuur wat op verhaal komen. Of bij daar de rest van de nacht heeft doorgebracht weet ik niet, maar ik neem aan van wel, want in die mistige novembernacht zou hij nooit thuisgekomen zijn. De men- sen waren in die dagen ook zeer behulpzaam en gestrande reizigers lieten zij niet aan hun lot over. Of het verhaal van Engel in Limmen de mening van de raadsleden heeft beïnvloed zullen wij nooit weten, maar feit is wel dat burgemeester Nahuys van de raadsleden de toezegging kreeg om een paar lantaarns te kopen zodra de financiën dat toe lieten. En zo geschiedde. Het waren olielampen bij een paar kruispunten van de Rijksstraatweg, om mee te beginnen. 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 48