Jaargang nr. 19 2005 Het bewuste café, de redding van Engel. geweest/ de droeve dag is dood. En dood was die dag zeker, want behalve de naargeestige dikke lucht was het oogverdovend mistig. Het kon niet erger. Maar binnen was het warm en gezellig, en Engel wist nog niet hoe buiten de duisternis op de loer lag om hem te misleiden en een loer te draaien. Maar daar kwam hij spoedig achter. Hij moest hoe dan ook naar huis want maandagmorgen moest hij weer naar zijn werk. Het was natuurlijk wel waar dat je 's nachts licht genoeg had aan de maan, als die er was, en ook gaven de ster- ren bij heldere hemel wat licht af. Maar meestal is het in onze streken bewolkt in herfst- en wintertijd. Daar komt nog bij dat het Limmer wegennet voor mensen van buiten een labyrint is waar je gemakkelijk verdwaalt. De wegen in Limmen uit die tijd zijn niet aangelegd maar ontstaan door natuurlijk gebruik. Verreweg de meeste hiervan bestaan nog steeds, maar wij zijn er mee opgegroeid. En dat was met Engel kennelijk niet het geval. Hij werd bovendien slachtoffer van nog weer een ander verschijnsel ni. oriëntatievermogen. Wij mensen kunnen hiervan alleen gebruik maken als wij een oriëntatiepunt hebben, bv. de zon. Het is dan ook Engel niet kwalijk te nemen dat hij in het volslagen 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 46