Jaargang nr. 19 2005 Voor amateurs blijft de mogelijkheid om aan professionele opgravingen te mogen meedoen en, onder bepaalde voor- waarden, zelf opgravingen te doen, (denk daarbij o.a. aan de Schooistraat in Castricum). Helaas lijkt de interesse voor amateur archeologie af te nemen, het zijn ook over het algemeen ouderen die zich betrokken voelen. Dit heeft geleid tot het initiatief om te komen tot een samenwerkingsverband van de verschillende archeologische werkgroepen uit de omgeving om een krachtige organisatie te ontwikkelen. De naam van de nieuwe werkgroep is RegioWerkgroep OeriJ en bestaat uit de werkgroepen van Bergen/Egmond, Heiloo, Castricum/Limmen/Akersloot, Uitgeest en de Zaanstreek. Het ontwikkelen van een scholingsprogramma om o.a. jongeren te bereiken is slechts een van de opties, naast verschillende andere taken. Er is een convenant samengesteld waarin de taken en bevoegd heden zijn uitgewerkt, de werkgroepen blijven afzonderlijk verbonden aan de historische stichtingen. De kern van de nieuwe werkgroep bestaat uit een regiocoördinator, een amateur archeoloog en een facilitair coördinator. Zij mobiliseren de locale werkgroepen als er werk aan de winkel is. Inmiddels hebben er gesprekken met gemeente en provincie plaats gevonden en zijn afspraken gemaakt. In dit kader voert het te ver om alle aspecten te belichten; als u meer wilt weten dan kunt u daarom contact opnemen met Ron Duindam tel. 0725053568 of email: ronduindam@hotmaii.com Ron Duindam 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 44