Jaargang nr. 19 2005 was, dat de bewoners van veeteelt en maritieme handel leefden, dan ga je toch heel anders naar zo'n stuk land kijken; daardoor is het waardevoller geworden. Door het historisch besef wordt je er zuiniger op. Je wilt niet dat er bv. allerlei betonkolossen op gebouwd worden; dat ervaar je alsof de 'ziel' uit het landschap wordt gehaald. Denk maar eens aan de Kerkweg; als je die volbouwd, dan voelt dat niet goed, het is de 'ziel' van het dorp, het hoort bij je geschiedenis. We moeten goed omgaan met onze ruimte, ruimte wordt gekoppeld aan de kwaliteit van het leven. Druk op ruimte is er nog steeds, men moet er slim mee om gaan. Maar we werken al professioneler. Ook voor de toeristen kan het interessant zijn: laat de historie zien door exposities, via film of video's; maak het spannend! 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 41