Jaargang nr. 19 2005 Dus mag er niet gebouwd worden? Zo is het niet; blokkeren is niet de bedoeling, maar archeologisch vriendelijk bouwen met behoud van de collectieve waarde. Dat vraagt een brede kennis van de planologen, van de steden- bouwkundigen en de ingenieurs. Niet alleen de bouwtechnische kant, maar alle aspecten moeten meegenomen worden. Er moe- ten beleidsnota's komen in een zo vroeg mogelijk stadium zodat er voor ons tijd genoeg is om goed onderzoek te verrichten, in samenwerking met provinciale of regio archeologen. Neem nu dit stuk grond: het is een gezamenlijk project van de provincie en de UvA. Voor de marktwerking is het moeilijk om een goede plek te vinden om les te geven. Daarnaast werkt het kostenbesparend door de extra capaciteit van de amateur archeologen en de studenten. Als je iets meer weet van de geschiedenis van deze plek, het feit dat het hier al eeuwen geleden een dichtbevolkt woon gebied 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 40