Jaargang nr. 19 2005 en onderhouden van een museum. Uitgaande van de visie van de voormalige gemeente Limmen, om de brandweer kazerne en het pand Schoolweg 1 te bestempelen als zijnde de toekomstige museale hoek, zijn een aantal ideeën ontwikkeld over de opzet en de vorm van het toekomstige museum. De gedachte is om een museum op te richten met uiteenlopende onderwerpen. De gedachten gaan onder andere uit naar het samengaan met het bollen museum. Onder applaus van de voorzitter heeft dokter Eizinga de eer en het genoegen om de officiële opening te verrichten. Om verzekerd te zijn van een niet aflatende publieke belangstelling is de kern van de opzet van het museum gelegen in een dynamisch karakter: - regelmatig wisselende, kort durende tentoonstellingen van uiteenlopende aard gericht op het steeds opnieuw aantrekken van de publieke belangstelling. - Gekoppeld aan deze exposities de educatieve doelstelling vormgeven. - Uitbreiding van openstelling tijdens de periode dat de Hortus Bulborum open is voor het publiek - Mede door de ligging van de museale hoek - namelijk aan de pontjesroute - kan het publiek makkelijk worden bereikt. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 3