Jaargang nr. 19 2005 land snappen, kennis van beleidsnota's, goede communicatieve eigenschappen, kennis over kunnen brengen. Een vak in meervoud dus. Wat ga je hierna doen? Nog geen idee; deze studie duurt zes jaar en dan zie ik het wel. Mede door het verdrag van Malta zijn er mogelijkheden genoeg voor de toekomst. Om wat meer te weten te komen over dat verdrag van Malta ben ik in gesprek gegaan met Heleen van Londen, archeologe, hoofd projecten bureau, docent archeologie aan de UvA. Zij vertelde dat dit project in opdracht is van de provincie en van de universiteit. Wat houdt dat verdrag van Malta in? Het verdrag van Malta is in 1992 ondertekend door de ministers van cultuur van alle Europese landen, inclusief die van Malta. Het verdrag houdt in dat eik land zich verplicht bij eventuele grote bouwprojecten eerst archeologisch onderzoek te laten verrichten en dat daarop ook gecontroleerd wordt. Het is een collectief belang; we moeten zorgen voor een goed rentmeesterschap. Inmiddels heeft het 12 jaar geduurd, mede door de vele wisselingen van kabinetten, om dit verdrag om te zetten in Nederlandse wetgeving. Op dit moment werken we met een soort overgangsregeling, maar het is de bedoeling dat het dit jaar (2005) een duidelijk omschreven wet wordt. Voor ons zijn twee artikelen, het 5e en het 6e, van groot belang: ten eerste de verplichting om bij planvorming archeologisch onderzoek te laten verrichten. Ten tweede het 'veroorzakers principe': als 'behouden van' niet lukt en de politiek toch besluit te bouwen, dan zijn de kosten voor hen. 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 39