Jaargang nr. 19 2005 weg af waardoor de enige toegangsweg goed in de gaten gehouden kon worden. Dat laatste werd echter verzuimd want een tweetal militaire staljongens, vermoedelijk op zoek naar hooi voor hun beesten, konden in de week daarvoor ongezien de boerderij benaderen. Zelfs deze eenvoudige lieden begrepen onmiddellijk dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats terecht waren gekomen want ze zagen wapens en munitie, breed uitgestald, op de deel liggen. Ze namen meteen de benen, maar hun aftocht werd wel opgemerkt. Er werd geschoten maar één van de twee wist te ontkomen. Mijn tante Trien Hageman aan de Achterweg heeft die soldaat in volkomen paniek voorbij zien vluchten. Korte tijd later verscheen een afdeling van die Grüne Polizei of Feidgendarrnerie (ze hadden zo'n blikken, halve maanvorming ding op hun borst, maar wat was hun rang??) die de boerderij omsingelde en in de brand schoten maar de vogels waren al gevlogen. Je kan er vergif op innemen dat de verzetsdaad werd gewroken. Daarvoor waren al eerder burgers opgepakt veelal uit de bovenlaag van de burgerij zoals advocaten, notarissen e.d., die vervolgens ergens aan de Weteringschans in Amsterdam in gijzeling werden gehouden om zo nodig als wraakoff er te dienen. Dat er in Lirnmen we mensen rondliepen die hun gezonde verstand gebruikten moge blijken uit het navolgende. Er werd al grondig nagedacht over wat er na de bevrijding zou gebeuren. Al tijdens de bezetting werd er op de melodie van Lili Marlene het lied gezongen: "in die oude Helder In de Marelaan Daar staan de meiden die met de Moffen gaan. Als ik ze zie dan schrijf ik ze op En na de Krieg een kale kop 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 35