Jaargang nr. 19 2005 DE ZWARTE BLADZIJDE UIT MIJN GESCHIEDENIS Als ik nadenk over wat ik me van de oorlog herinner dan geloof ik stellig dat de volwassenen van die tijd traumatische ervaringen hebben overgehouden. Voor kinderen van 10 tot 15 jaar waren de gebeurtenissen van een heel andere orde. Dat er zo veel veranderde vonden wij eigenlijk wel spannend. Langzaam maar zeker werd de toestand nijpender. 'T werd steeds moeilijker om aan de kost te komen. Ons gezin heeft niet echt gebrek gelden en wat we tekort kwamen kon worden aangevuld met hetgeen we van familie kregen. Mijn oom, Reinier Duin, getrouwd met tante Jans, een zuster van mijn vader, had een grote boerderij in Bakkum. Vanwege het feit dat Bakkum in het 'Sperrgebiet' lag werd ik met de taak belast daar geregeld naar toe te fietsen, want jongens van mijn leeftijd werden bij de controlepost op het viaduct op de Zeeweg geen strobreed in de weg gelegd. Op zo'n tocht naar Bakkum beleefde ik dan een voorval, dat zich nooit meer zal herhalen. In die tijd hadden we al ervaring met 's nachts overvliegende bommenwerpers. Maar op een mooie zonnige voorjaarsdag was het zicht overweldigend. 'T geluid uit zee zwol aan tot een alles overheersend gedreun. Als een enorme zwerm grote vogels verschenen ze hoog in de lucht, zilverkleurig blinkend in de zon. Het geluid werd aangevuld met het geknal van het afweergeschut in de duinen. Bij nu vergeleken was dat eigenlijk een achterlijk gedoe. De projectielen werden de lucht ingeschoten met de bedoeling om op het hoogst bereikbare punt te ontploffen. In die regen van metaaldeeltjes moesten de vliegtuigen worden geraakt. Ik heb één keer gezien dat het inderdaad gebeurde. Het begon als een lampje dat steeds feller ging branden. Daarna ontstond rook en het motorgeronk veranderde. Vervolgens was te zien dat de bemanning het toestel had verlaten want aan hun parachutes zweefden ze hoog in de lucht. Het toestel was in tussen helemaal 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 33