Jaargang nr. 19 2005 De Prestaties van vliegtuigen werden nog geroemd in het begin van de oorlog, Uit een exemplaar van "de Auto', juni 1941, dat dhr. 13akker bewaard heeft. Het is het vermelden waard dat de genoemde vlieg voortdurend door de geluidsbarrière zou gaan. Een lawaaierig vliegerdje dus. De auteur heeft zich waarschijnlijk een factor 10 vergist. Toen ik in 1947 naar Denemarken reisde en door de verwoeste steden Osnabruck, Bremen en Hamburg kwam, heb ik mij ervoor geschaamd dat ik de grote horden bommenwerpers, die in de oorlogsjaren over ons dorp naar dat gebied vlogen, als een mooi avontuur had beleefd. Ik begon mij toen te realiseren dat ook daar gewone medemensen in angstige spanning de vernietiging door de oorlogswaanzin hadden doorstaan. Ook zij waren oorlogsslachtoffers. En zo is alles betrekkelijk. Ook het avontuur. P.A. van der Steen 31 Boven: Prof. Messerschmitt feliciteert den vlieger Wendel met zijn wereld record van 7SS km/h, maar... het rechts afgebeelde insect der veevlie- gen-familie, de Cephenomyia, is toch de absolute snelheidskampioen op dit ondermaansche. Een expert-entomoloog schat zijn snelheid op 1300 km/hl Foto's Messerschmitt en VS. National Museum geen „aardigheid" aan! Wat wèl meetelt, is de merkwaardige om standigheid, dat de Messerschmitt tijdens zijn recordvlucht ingehaald had kunnen worden door een klein beestje, dat het op zijn manier kalm aan deed! Die wereldkampioen van snelheid heet, in officie el e taal, Cephenomyia Pratti Hunter, en behoort tot dat genre veevliegen, (Zie vervolg op pag. 434)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 32