Jaargang nr. 19 2005 De fiets nog duidelijk een trots bezit van deze Limmer jongens. De optocht is vermoedelijk niet ter ere van de koningin, maar van het huwelijk van burgemeester Nieuwenhuijsen in 1913. daar anders over. Subsidie aanvragen hoor je te doen vóór het feest en niet erna. Zij hadden na de collecte aan de begroting kunnen zien dat er een tekort was. Toen hadden zij bij de raad moeten aankloppen. Geen geld dus. Daar kon ook de burgemeester niet omheen, maar hij probeerde genade voor recht te verkrijgen, De raad bleef bij zijn standpunt maar gaf tenslotte toch nog fl 10,-. Het comité was wel meteen beleerd, uit eigen zak moesten zij de schuld betalen en dertig gulden was toen veel geld. Daar moest de schoonmaakster van het raadhuis bijna een jaar voor werken. Dat was de eerste, en voorlopig laatste, Koninginnedag. PA. van der Steen 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 12