Jaargang nr. 19 2005 om dag en nacht langs de spoorlijn te laten patrouilleren, keek de raad vol onbegrip naar hun voorzitter. "Zou die man water zien branden','vroegen zij zich af. Nee, zoiets was werkelijk overbodig. Sabotage in Limmen was ondenkbaar. Er werd dan ook niet gepatrouilleerd. De raadsleden kregen gelijk, er gebeurde niets in Limmen op dat gebied. Hoera, de koningin is jarig In sommige gemeenten werd ook toen al Koninginnedag gevierd. In Limmen was men nog niet zover. Oranje had in Limmen de handjes nog steeds niet op elkaar kunnen krijgen. Dat was historisch zo gegroeid en antipathie laat zich niet in een handomdraai in sympathie omtoveren. In het verleden waren de Oranjes papenhaters geweest, en dat waren zij mogelijk nog wel. Maar dat meisje Wilhelmina was in feite de enige Oranje die nog bestond, en zo kwam het dat een paar mensen in Limmen wilde proberen of er een feestje te bouwen zou zijn. Zij dienden een verzoek om subsidie voor dat doel in bij de raad en wachtten vol spanning op de beslissing. Het zat ze niet mee, want op de dag van de vergadering was de burgemeester (een oranjeklant) dringend verhinderd. Zijn stoel werd ingenomen door de loco, wethouder Pepping. De mannen deden er niet lang over: Afgewezen. Zij moesten eerst maar eens een collecte houden in het dorp, was het oordeel van de raad. Nou dat gebeurde ook en het feest werd gevierd. Of het een echt knalfeest is geworden weet niemand, maar ze kwamen wel geld te kort. Het comité diende een verzoek om een subsidie van fl 40,- in bij de raad en de burgemeester, die toch zijn baan als burgemeester van Limmen aan Hare Majesteit te danken had, was natuurlijk vóór. Maar de raadsleden dachten 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 11