Jaargang nr. 19 2005 het begin was er. Het vliegtuig verscheen op het wereldtoneel. Bieriot, Ellenhammer, Fokker en nog vele andere pioniers volgden en onze voorouders waren vol bewondering voor die waaghalzen. De nieuwe tijd was aangebroken en de vooruitgang was niet meer te stuiten. Limmen en de arbeidsonrust De industrie kwam in Nederland pas laat opgang en daarom ar schijn bedriegt. In de was het ook lang rustig gebleven. Ma veengebieden van de noordelijke provincies waren de mensen al langere tijd zeer ontevreden met hun droevig lot van hard en zwaar werken voor een loontje dat niet meer dan een aalmoes kon worden genoemd. Er waren ook toen intellectuelen die dat niet langer konden aanzien. Zo'n man was bv. de dominee Domela Nieuwenhuis. Die nam het op voor de mensen in zijn provincie. Hij kreeg ook steun van meerdere mensen met stemrecht en werd in zijn district in de tweede kamer gekozen. Dat werd het begin van de strijd voor menswaardige rechten van arbeiders. De opstandige dominee werd door de kerk uit het ambt gezet, maar zijn strijd ging door. Limmen was zoals gezegd een agrarisch dorpje en de meeste arbeiders werkten in de bollenteelt en land en tuinbouw. Toen in steden als bv. Amsterdam het oproer kraaide was Lirmmen nog steeds een oase van rust. Niet dat zij veel meer loon kregen dan de stedelingen, in tegendeel, maar opstand tegen het gezag kwam niet te pas. Alle gezag kwam immers van Godl Toen de gemeente een circulaire van GS ontving waarin werd gevraagd om vooral maatregen te nemen ter bestrijding van de revolte door de arbeiders, en de burgemeester voorstelde 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2005 | | pagina 10