Jaargang nr. 18 2004 LIMMEN IN DETIJDVAN KONINGIN EMMA Hoe was het ook alweer'? Op 23 november van het jaar 1890 stierf Willem III. Een koning die niet wilde deugen was niet meer. Zijn dood bracht geen treurnis in het land, en voor de mensen die in zijn nabijheid hadden geleefd was het een opluchting. Met de ministers had hij al langere tijd geen contact meer; zij rommelden zelf maar wat aan, zonder bemoeienis van de man die zijn verstand was kwijtgeraakt door drankmisbruik. De Raad van State had al eens eerder wettige bevoegdheid verleend aan Emma om als Regentes op te treden. In het gemeente- archief van Limmen ligt de rouwcirculaire waarin wordt gemeld dat Zijne Majesteit is overleden en dat de bezetting in de koninklijke grafkelder te Delft zal geschieden op 4 december 1890. Een eveneens zwart omrande circulaire was bijgevoegd en daarin wordt de gemeente verzocht er zorg voor te dragen dat de klok- ken geluid worden en dat alle vermaak zoals cafés en theaters, alsmede winkels en werkplaatsen, gesloten blijven. Emma had er voor gezorgd dat de begrafe- Een kleine Wilhelmina met haar vader 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2004 | | pagina 6