Jaargang nr. 18 2004 Het gebruik van de hondenkar moet van korte duur zijn geweest, want de populariteit daalde snel door de invoering van de Trekhondenwet. Een regelgeving die de inzet van honden als trekdier nauwkeurig omschreef. Zo werd o.m. de leeftijd en de schofthoogte van de hond voorgeschreven. Zelfs een registratie en een vergunning werden verplicht gesteld. Alleen grote honden werden voor dit werk gebruikt van het type Bouvier, Sennen- hond en Herder. De helaas uitgestorven Belgische Rekel was een trekhond bij uitstek. Van hem wordt verteld dat hij met gemak een vracht tot tweehonderd kilo in een klein drafje kon trekken. Pas in 1961 werd het gebruik van een hond als trekdier in Nederland wettelijk verboden. Chris H. Bakker 50

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2004 | | pagina 51