Een andere bakker, Jaap Dekker, met hondenkar. Jaargang nr. 18 2004 OPA'S HONDENKAR In het fotoboek van de heer de Rooy wordt zijn naam genoemd en in het 17e jaarboekje van onze stichting lees ik ook weer zijn naam. Zijn beeltenis prijkt zelfs op de voorzijde van het boek 'Vier eeuwen Koot"Wie is hij? Niemand meer of minder dan mijn eigen lieve opa, Christoffel Vrugt naar wie ik ook ben vernoemd. Naast andere beroepen die hij heeft uitgeoefend staat in de geschiedschrijving vermeld dat omstreeks 1909 in de Limmerbuurt zijn broodbakkerij moest wijken voor de verbreding van de Rijksweg. Mij is ooit verteld dat zijn oudste dochter, mijn moeder, Aafje Vrugt het brood rondbracht. Voor een meisje van dertien, veertien jaar was werken in die tijd heel gewoon Om de waar bij de klanten te bezorgen maakte ze gebruik van een hondenkar. Zij heeft wel eens gezegd dat haar laatste klant bij de Hoge Brug over de Limmervoort aan de oude Uitgeesterweg woonde. Dat dan haar taak was geëindigd wist die hond uit ervaring ook, want op een holletje ging hij op huis aan. Mijn moeder kon dan op de rand springen waardoor zij op de terugweg niet hoefde te lopen. Hoe dat er allemaal uit heeft gezien, daarnaar kan ik, ondanks naspeuringen alleen maar naar gissen. Misschien dat één van de hierbij afgebeelde tekeningen de oplossing biedt. 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2004 | | pagina 50