Jaargang nr. 18 2004 In 2001 werd het uurwerk dat nog altijd in de originele staat ver- keerde geheel gereviseerd. Alleen de vier bestaande wjzerpla- ten werden vervangen door nieuwe platen. Volgens een op het uurwerk bevestigd plaatje werd het uurwerk in 1934 vervaardigd. De gebroeders Hemony Het hiervoor vermeld opschrift van de klok betekent dat het een originele bronzen luidklok is die gemaakt is door de gebroeders Francois en Pieter Hemony. Zij waren de meest bekende klok- kengieters uit de geschiedenis en zijn buitengewoon belangrijk geweest voor de beiaardhistorie. Zij waren namelijk de eersten die in staat waren om een zuiver klinkend klokkenspel te maken. Francois (±1609 - 1667) en zijn broer Pieter (1619 - 1689) zijn geboren in Levécourt in Lotharingen waar zich reeds een bloei- ende klokkenindustrie bevond. Ook het geslacht Hemony was werkzaam in deze tak. Oorspronkelijk was het klokkengieten een bezigheid van rondtrekkende gieters. Immers het transport van de vaak zware klokken was een kostbare en riskante zaak. Ook de gebroeders Hemony begonnen zo hun carrière, maar in 1644 vestigden zij zich in Zutphen waar ook de Limmense klok werd gegoten. Zij ontwikkelden daar ook een methode om de klokken van een beiaard zuiver en op elkaar afgestemd te krijgen. Een gewone luidklok werd normaliter niet gestemd. Of een klok gestemd werd is te zien aan de binnenzijde van de klok aan de cirkelvormige sporen welke ontstonden bij het afdraaien. In 1935: Nederlandsche fabriek vantorenuurwerken B. Eijsbouts. Tegenwoordig: Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek vantorenuurwerken B.V. Bronnen: - Archeologische kroniek Holland 2002: Arend Vos/Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterarcheologie - R.D.M.Z. - Regionaal Archief Alkmaar (aanschrijvingen e.d. uit de jaren 1939-1945) - Archief Hervormde gemeente Limmen (restauratie 2000-2001) - C.N. Druijven oa. uit Hervormde gemeente Limrnen 1598-1998 - Archief Stichting Oud Limrnen: foto klok op transport 1943 - D. Bak: restauratietekeningen 14-07-1999 klokkenstoel en luidstoel R. Koelemeij 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2004 | | pagina 34