Jaargang nr. 17 2003 Bij de gevechten die er wel waren had hij weliswaar heel veel mannen verloren, maar in september had hij toch al Moskou bereikt. De tsaar bleek niet thuis om de capitulatie te tekenen. Die was inmiddels naar St Peterburg vertrokken en dat was pech voor de keizer van het Franse rijk. De winter valt vroeg in Rusland en daarom, aanvaardde het leger onverrichter zaken de terugtocht. Het drama van die terug- tocht kostte Napoleon bijna al zijn manschappen. De Russen deel- den genadeloze dreunen uit aan het verzwakte leger dat niets tegen de felle kou kon uitrichten. De genadeklap kregen de Fransen bij de beruchte overtocht over de Berezina. Totaal ontredderd keerde het overschotje van plm. 30.000 man in Europa terug. Het avontuur was over en uit voor de keizer en in 1813 was het met zijn bestuur in Nederland ook gedaan. De Hollanders haalden Willem Frederik uit Engeland en kroon- den hem tot koning van de Nederlanden. De Limmer soldaten Dan rijst natuurlijk de vraag: waren er ook Limmer jongens bij het Rusland avontuur betrokken geweest? Ik betwijfel dat sterk. Een lijst waarop namen van soldaten voorkwamen heb ik niet gevonden. Wel vond ik in het archief van Limmen een brief, afkomstig uit Alkmaar, die daar wel eens mee te maken kan hebben. De brief was gedateerd 31januari 1819, en gericht aan de wethouder van Limmenjhjs Dekker. Het gaat in de brief om de jongemannen die in 1812 dienstplichtig waren. Dat was uit- gerekend het jaar van het Russische avontuur van Napoleon. De jongens waren toen juist 20 jaar oud: de leeftijd waarop zij dienstplichtig werden. 63

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 64