Jaargang nr. 17 2003 DE DIENSTPLICHTIGEN VAN 1812 Wij danken onze voortreffelijke burgerlijke stand aan keizer Napoleon. Dat weet iedereen, en iedereen is daar blij mee. Maar of die blijdschap er altijd is geweest, mag worden betwijfeld, want waarom stelde Napoleon die registratie van alle mensen eigenlijk in? Op zijn veldtochten in Europa had hij veel successen behaald. Wel had het aan een flink aantal soldaten het leven gekost, maar hij had, zo meende hij, een groot potentieel aan verse manschap- pen in de ingelijfde gebieden wonen. Dat Napoleon slimme trekjes had, kan hem niet worden ontzegd. Zijn broer Lodewjk was koning in Holland, maar in de ogen van Napoleon een mislukkeling. Lodewjk werd een echte koning voor het volk in Holland, en dat was nooit de bedoeling van zjn krijgslustige broer geweest. Die had geld nodig en manschappen voor zijn oorlogen; maar koning Lodewijk van Holland wilde juist zijn eigen volk het beste geven. Dat koningschap heeft dan ook maar kort geduurd. Van 1806 tot 1810. Toen nam de keizer het over en lijfde Nederland in bij het keizerrijk Frankrijk. In 1811 stelde hij verplicht de burgerlijke stand in. Iedereen moest zich laten registreren. Maar liet iedereen zich wel registreren Napoleon had haast want hij had erg veel soldaten nodig. Rusland was nl. ongehoorzaam gebleken. Het bevel aan alle landen op het continent om het continentale stelsel na te leven had de tsaar in de wind geslagen. Daar moest dus even orde op zaken worden gesteld, meende de keizer. Naar men zegt zou hij een leger van 600.000 man opgeroepen hebben voor zijn veldtocht naar Rusland. In 1812was het zover. Vol goede moed trok zjn leger Rusland binnen en voorlopig ging alles zeer voorspoedig. De Russen lieten de Fransen rustig oprukken en waar weerstand was, werd zo'n stad of dorp simpelweg in brand gestoken. 62

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 63