Jaargang nr. 17 2003 de kar liep, mocht ie er voor niks langs. Maar als hij óp de kar zat, moest hij betalen. Dus ging hij lopend achter de kar langs het tolhuis en zo gauw hij uit het zicht van de tolwachter was, zo op de hoogte van de boerderij van Jan Mors in Heiloo, dan ging hij weer zitten. Het waren nog smalle wegen. Om naar de Westerweg te komen, had je een deel zwarte weg - zo'n weg was met zwarte sintels van de gasfabriek volgegooid -, maar het laatste stuk weg naar ons huis toe was een zandpad. Je begrijpt wel dat het zwaar werk was om die afgeladen kar over het zand te slepen, bij regen en zo. Verder ging mijn vader met ket en wagen, samen met Jan Metselaar (vader van Wim en Joop Metselaar), naar De Meer, Beverwijk. Daar verkochten ze hun handel aan de 'skaggers' (scharrelaars). Deze skaggers gingen verder met de boot van De Meer naar Amsterdam. Later kwam daar de veiling. Toen deze veiling er was, bracht mijn vader de groenten daarheen. Ik mocht als jongen mee. Ik keek hier rond en zei tegen mijn vader: "de prijzen die je hier krijgt, kan ik zelf wel maken met venten!" En zo kwam het, dat ik begonnen ben met venten. Ik had namelijk geen zin in het tuindersbedrjf. De melk ging naar De Vereeniging. Deze werd opgehaald door Chris Vrugt, de melkrijder. Als Chris 's zondags naar de kerk moest, dan deed Meins Bakkum het. Over zondag gesproken, dagelijks liep de bul-loper door Limmen en dan blies ie op zijn hoorn. Alleen 's zondags, als hij dan voorbij de kerk liep, mocht hij beslist niet blazen." Dus u werkte van jongsaf aan mee? "Ja, dat groenten venten was mijn lust en mijn leven. Na de lagere school ben ik daarmee begonnen. Later is daar de winkel bij gekomen, waar nu mijn jongens in zitten. Ik heb mijn hele leven in de groenten- en fruitverkoop gewerkt." Moest u dan niet in dienst? "Ik was wel gekeurd, maar voordat ik opgeroepen kon worden hadden ze op het gemeentehuis alle registraties verbrand. Zo hoefde ik daar niet bang voor te zijn. Die hele oorlog was, zoals altijd weer, gebaseerd op hebzucht en wapenindustrie. Ik weet 54

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 55