Jaargang nr. 17 2003 Het zou nog tot 1816 duren eer het metrieke stelsel in Nederland werd ingevoerd. Een schepel werd vervangen door de eenheids- maat kilo, en die was weer verdeeld in duizend grammen. Een El werd een meter, onderverdeeld in honderd centimeters, enz. De oude maten en gewichten mochten naar de schroothoop, want het was streng verboden die nog langer in de winkel te hebben. Koning Willem I was een vooruitstrevende vorst en hij had al de ervaring dat het conservatieve volk streng moest worden aangepakt als je vernieuwingen wilde invoeren. Het Nederlandse volk was zeer behoudend en zij gaven hun oude gewoonten niet gauw op. Al die nieuwlichterij was onnodig, vonden zij. Benamingen als pond en ons bestonden in feite niet meer, maar men paste het gewicht aan en een halve kilo was een pond en 100 gram was een ons. Toen in 1940 de Duitse bezetter ons land innam, werden die benamingen onmiddellijk verboden. In winkels en advertenties mochten die woorden niet worden gebruikt. Het heeft niet geholpen. Tot op de huidige dag behoren pond en ons tot onze woordenschat, ook al worden ze niet meer zo vaak gebruikt als vroeger. En de Euro? Ook die zal enige tijd nodig hebben om in te burgeren. Dat lijkt mij een normaal verschijnsel. Maar het is nuttig om de bakens te verzetten als het getij keert. De Europese landen zijn bezig om naar elkaar toe te groeien en daar past een Europese munt bij, of wij dat leuk vinden of niet. Wij doen er daarom goed aan om maar zo snel mogelijk aan de nieuwe munt te wennen. P.A. van der Steen 52

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 53