Jaargang nr. 17 2003 De controle op de hoeveelheid Rijnlandse roeden die een kweker mocht hebben op zijn akkers, werd door de 'meters', (de mannen met de roelat) verricht. Zij gaven nauwkeurig door hoeveel een kweker had staan en het Produktschap ging na of de man hiervoor voldoende teeltvergunning had. Zoals gezegd: de lat was 3,76 m lang. Het areaal werd gemeten in de lengte en in de breedte en daardoor kreeg men dus de oppervlakte maat in Rijnlandse roeden. Een R.r. is 14,19 m2 en er gaan derhalve 704,72 m2 in een bunder, of hectare. Men rondde die getallen overigens altijd af, en zo werd een roe 14 m2 en een bunder 700 m2. Door het Produktschap werden die lokale maten echter altijd omgerekend naar hectare, are en centiaren. Die zgn. 'sanering' heeft ook na de oorlog nog bestaan tot ver in de jaren '60 van de 20e eeuw. Het metrieke stelsel Langzaam maar zeker begon men te beseffen dat de bestaande chaos van maten en gewichten in verschillende streken, zo niet langer werkbaar was. Ook belemmerde het de handel in hoge mate. Toen in 1789 in Frankrijk de revolutie uitbrak, en men de weg van de verlichting op ging, leek het uur gekomen om ook daar verbetering in aan te brengen. Zo gebeurde het dat een klein groepje wetenschappers de opdracht kreeg om een systeem uit te dokteren, waarin op wetenschappelijke gronden een eenvoudig en voor iedereen bruikbaar stelsel kon worden ingevoerd. En de professoren kwamen er uit. Aan hen danken wij ons tiendelig stelsel. Zij baseerden hun theorie op de omtrek van de aarde. De meridiaan werd verdeeld in veertig miljoen delen, die "meters" werden genoemd. Elke meter werd verdeeld in centimeters en zo kwam het tiendelig stelsel tot stand. "Wat een onzin" 51

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 52