Jaargang nr. 17 2003 Een schenking De stichting Oud Limmen mocht dit jaar een speciale schenking in ontvangst nemen, die we dan ook graag onder uw aandacht brengen. Door bemiddeling van Willem Pepping en Piet Bakker is een zogenaamde kogelpot door de toen nog levende gebroeders Konijn van de Zuideinderweg afgestaan aan de stichting Oud-Limmen. De kogelpot is in de jaren '50 gevonden op een stuk land dat "het Hooghuis" heet, een eind het land in ten oosten van de Zuideinderweg, ter hoogte van de boerderij van Konijn. Er heeft in vroeger tijd vermoedelijk een huis gestaan, waaraan het de naam dankt. Het lag in ieder geval hoger en was zanderig, vermoedelijk nog een deel strandwal, ouder dan de strandwal waar Limmen zelf op ligt. Het zand is na de oorlog afgegraven en gebruikt voor ophoging bij verschillende publieke werken. De broeders Konijn konden daarna op het land tuinieren of bollen kweken en tijdens het (diep)spitten zijn ze op de pot gestoten. Zachtjes, want hij is nog helemaal gaaf.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 5