Jaargang nr. 17 2003 VOORWOORD Geachte donateurs, Als nieuwe voorzitter van de Stichting Oud Limmen prijs ik mij gelukkig een bijdrage te kunnen leveren aan het voorwoord. Nog maar nauwelijks een jaar geleden werd mij gevraagd voorzitter te willen worden van genoemde stichting. Na rijp beraad - want waar begin je aan - heb ik ingestemd. Ik kan u verzekeren, dat het een goed besluit is geweest. Ik trof daar een zeer enthousiast bestuur aan. Een goed stel mensen, die echter gebukt gingen onder het probleem "huisvesting". Momenteel voeren wij voorbereidende gesprekken met de gemeente omtrent het pand Schoolweg 1. Gesprekken die hopelijk binnenkort tot een definitief verzoek en een positief besluit van B&W en de raad zullen leiden. Het bestuur is mede versterkt door het toetreden van de heren Nico Snel en Ron Duindam. Beiden zijn in principe aangetreden voor de uitbreiding van de werkgroep foto/film. De laatst genoemde zal zich echter meer bezig gaan houden met de archeologie. Nico Snel gaat zich concentreren op de internet web-site. Ja, in de historische verenigingen gaan de ontwikkelingen ook verder. In de provincie heeft een onafhankelijke stichting de ruimte geschapen voor alle lokale verenigingen om zich op het web te presenteren en materiaal als foto's en artikeltjes beschikbaar te stellen. Een initiatief waar we van harte aan meewerken. Er kan op "www.geschiedenisbank.-nh.nl" naar hartelust rondgestruind worden. Dit jaar prijzen we ons gelukkig met een ruime variatie aan bijdragen. Buiten de vaste schrijvers heeft dhr. Bakker uit Den Haag ons deelgenoot gemaakt van enkele jeugdherinneringen aan Limmen. We hopen dat meer mensen zijn voorbeeld zullen volgen. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 4