Jaargang nr. 17 2003 goederenstroom van Limmen naar Alkmaar. De Ingenieur wilde weten hoeveel kaas er jaarlijks in Limmen werd gemaakt. Die hoeveelheid werd natuurlijk naar de markt in Alkmaar gebracht en die passeerde dus de Landstol; zo was de redenering van Water-staat. Daar zouden ze Limmen dan simpelweg voor aanslaan. De Schout antwoordde beleefd, en de Ingenieur kreeg van hem te horen dat er in Limmen vijftig duizend ponden, nieuw Nederlandsch gewigt, werd geproduceerd. Maar dat kon volgens de Schout niet als calculatie voor de passage van 's Landstol worden gebruikt, want lang niet alle kaas gaat naar Alkmaar en een groot deel van wat naar Alkmaar gaat, wordt over water vervoerd. En dan nog: er zijn ook kaasmarkten in andere plaatsen, zoals Krommenie, Wormerveer en elders en daar gaat ook nogal wat heen, aldus de Schout. Ook wijst hij er op dat het eenieder vrij staat om een omweg te kiezen en niemand verplicht kan worden om de Landstol te passeren. Het was ook wel een moeilijke situatie. De weg was enorm verbeterd en had veel geld gekost, maar uit Limmen kon je heel gemakkelijk via de Kapellaan op de Straatweg komen, zowel vanaf de Oosterzij als van de Hogeweg. Dan was je voorbij het tolhek en het had niets gekost, terwijl je toch lekker gebruik kon maken van de prachtige "Groote Straatweg". Zoals wij er nu naar kijken was dat ook niet helemaal eerlijk. Maar de Schout had te maken met zijn bevolking en hij zal geweten hebben dat de mensen over weinig geld beschikten. In de 20e eeuw werd de weg opnieuw gereconstrueerd. Dat was in 1931. Toen werd ook de tramrails opgebroken en de weg werd voor het eerst geasfalteerd. In 1932 kwam de weg klaar en kreeg de naam Rijksweg. Inmiddels heeft het Rijk de weg overgedragen aan de gemeente maar de naam is gebleven, en daar is niks mis mee. P.A. van der Steen 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 18