Jaargang nr. 17 2003 Krasse maatregelen De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland schreef in een brief aan de Schout van Limmen dat hij i.v.m. de inkomsten uit de tol een schrijven had ontvangen van de hoofdingenieur van Rijks Waterstaat. Een afschrift van de brief voegde hij er bij. In die brief werden de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Limmen, Heiloo en Alkmaar verzocht om maatregelen te treffen, teneinde de weggebruikers te dwingen gebruik te maken van de Nieuwe Groote Straatweg als zij de gemeenten in of uit wilden. Alleen de gemeente Castricum hoefde niets te doen, omdat in die gemeente geen gelegenheid bestond om de tol te ontlopen. Het voorstel van de ingenieur van Waterstaat was om alle zijwegen met hekken af te sluiten, zodat niemand om het tolhek heen kon. Maar de Schout van Limmen was niet van plan om dat voorstel over te nemen. Hij schreef een brief terug waarin hij betoogde dat het niet uitvoerbaar was; immers velen woonden in Limmen en hadden hun akkers in Heiloo, en omgekeerd. Je kon van die mensen niet verlangen dat zij moesten omrijden en tol betalen om bij hun eigendommen te kunnen komen. Daar had de ingenieur echter een oplossing voor bedacht; hij stelde voor om die mensen een sleutel te geven van het afsluithek, zodat die ongehinderd naar hun land konden gaan. Maar nee, de Schout was van mening dat niemand belet kon worden om te gaan en te staan zoals hij of zij dat zelf verkoos. Hij deelde derhalve mee dat hij absoluut niet van plan was mee te werken aan het verhogen van de inkomsten van de tol. De Schout kon barsten Dat zat Pieter Dekker niet lekker. Het tolgeld was nu een deel van zijn bestaan en de Schout zat hem daarin dwars. Maar wacht maar, dacht de tolgaarder, mijn tijd komt ook wel. En zijn tijd kwam inderdaad. Er bestond in die dagen een regeling, door de Minister van Oorlog ingesteld, waarin een gemeente verplicht was te zorgen 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 15