café tqihuir Het tolhuis in later tijd. Dekker had door alle vertragingen toch al verlies geleden en nu zou hij de gelegenheid krijgen om dat verlies enigszins goed te maken. Hij had weliswaar voor de tegenslagen een bedragje van 1700,- gekregen van Waterstaat, maar of dat voldoende was mag worden betwijfeld. In ieder geval werd er in het dorp gefluisterd: "Dekker kan zijn paarden nu wel achter zijn koets spannen". Vol goede moed verwachtte het echtpaar Dekker nu lange rijen verkeer richting Alkmaar v.v. Dat viel helaas tegen. Over de strandwal liepen nog vier wegen van zuid naar noord. Die waren natuurlijk even slecht als de Straatweg vóór de vernieuwing, maar toch kozen velen voor die wegen omdat daar geen geld voor betaald hoefde te worden. Voor de tolgaarder was dat een enorme tegenvaller en omdat Limmen niet de enige gemeente was waar de weggebruikers sluip routes kozen, werd ook Waterstaat verontrust. In de gemeenten Beverwijk en Heemskerk gebeurde het zelfde, ook daar reden de mensen om en hielden het geld in hun zak. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 14