Jaargang nr. 17 2003 uit Bakkum die vanaf het Schulpstet, via de Schulpvaart naar hun bestemmingen voeren. Het café fungeerde toen als beurtvaartadres. De met de bouw van de nieuwe brug belaste Brouwer moest zijn benodigde materialen uit Alkmaar naar Limmen vervoeren en nabij het karwei opslaan. Hij maakte afspraken met Jacob Zonderzorg om in de bergplaats bij het café de materialen onder dak te brengen zodat Jacob er een oogje op kon houden. Het vervoer daarvan moest per schuit en omdat Zonderzorg zelf ook een vlet had, verzorgde die een groot deel van het vervoer. Zo kwam het dat Zonderzorg nogal wat belangen had bij de goede afloop van de werkzaamheden; immers hij had vorderingen. De aannemer was vol goede moed met het werk begonnen en had de oude brug gesloopt en de Schulpvaart afgedamd. Een gammel noodbruggetje moest het mogelijk maken om mens en dier te laten passeren. Maar dat was een hachelijke onderneming en het volk begon te morren. Willem de Bie was wethouder en die ging eens een kijkje nemen. Nee, daar was Willem het mee eens, dat kon zo niet. Hij nam aanstonds maatregelen om de noodbrug te verbeteren. Ook het water dat uit de richting Bakkum naar de werkput stroomde liep daar vast omdat de nooddoorlaat te klein was en zoals dat met water gaat, zocht het zelf een nieuwe loop. Ook daar werd door De Bie een oplossing voor bedacht zodat het werk nu ongehinderd zou kunnen doorgaan. Maar het ging niet door. Om de een of andere reden had de heer Brouwer de pijp aan Maarten gegeven. In een brief van de Gouverneur, d.d. 16-3 1821, aan de gemeente Limmen wordt over de vertraging van de werkzaamheden gesproken. Er was inmiddels een nieuwe aannemer met het werk belast nl. C. Blom uit Alkmaar. Toen deze de materialen uit de opslag bij Jacob Zonderzorg wilde halen teneinde met werken te beginnen, moest hij ervaren dat Zonderzorg nu eens niet zonder zorgen zat. Hij had van Brouwer nog geen cent gevangen en dat geld wilde hij eerst wel eens beuren. Zeer begrijpelijk, dat wel, maar daar had Rijkswaterstaat maling 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2003 | | pagina 12