Jaargang nr. 16 2002 overzicht over bejaardenwoningen gaf een bevredigend beeld. Maar een jaar later bleek uit het financieel verslag over 1973 het verlies van de Cameren 35.277,-, van de 20 woningen 5532,-en van de 34 woningen 2461,-. Dit verlies, plus dat van het reeds vergevorderde 1974 noodzaakte een verhoging van 50%, die inmiddels was aangevraagd. De verhoging werd voor het grootste deel veroorzaakt door loonsverhogingen. De oude prijs was 860,- pp., nieuwe prijs 1221,- met terugwerkende kracht vanaf januari. Een grote schok voor iedereen; vooral voor zelf-betalenden in de Cameren. Het gaf nogal wat deining onder de bewoners, maar het luwde al spoedig. De verhoogde gasprjs werd vanaf 1-1-75 opgenomen in de huurprijs van de woningen. Eind 1975 waren de voorlopige cijfers helemaal dramatisch: een verlies voor de Cameren van 108.873,-, over de 20 woningen 1812,- De winst over de 34 woningen was slechts 861,-. Ondanks herhaalde verzoeken was het rapport niet op tijd binnen om de nodige prijsverhogingen aan te vragen, waardoor 3 maanden vertraging ontstond. De onvrede liep hoog genoeg op om te besluiten met de accountant te breken. Verdere uitbreiding Bij de aanbesteding van de volgende serie woningen ('de 34') bleken alle aanneemsommen boven de begroting van de architect te liggen. De architect ging overleggen over evt. verantwoorde bezuinigingen, maar ondernam ook ruggespraak met een aannemer buiten Limmen. Deze bleek met hetzelfde bestek ruim 200.000,- goedkoper te kunnen werken. Daar visten de Limmers achter het net. Voor het geheel werd een lening van ruim 1.400.000,-aangegaan. Er zouden 28 standaardwoningen gebouwd worden en zes van een iets rianter type. Het bouwen was voor het bestuur al zo'n routine geworden dat het notulenboek nergens gewag maakt van het begin van de bouw of de oplevering. 54

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2002 | | pagina 55